ADADENTA


Ceníky

Ceník vybraných stomatolgických výkonů, protetických výrobků a dentální hygieny.

Současná legislativa nepřipouští spoluúčast pacienta u stomatologických výkonů / nejčastěji výplně/. Existují pouze výkony hrazené plně pacientem nebo výkony plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Tyto jsou však mnohonásobně podhodnocené a úhrada je tak nízká, že nedovoluje provedení výkonu s použitím kvalitnějších materiálů a postupem dle všech pravidel. Smluvní zdravotnické zařízení je povinno tento výkon na výslovné přání pacienta zhotovit. V tom případě je v řádech stokorun dotován lékařem. To se z pochopitelných důvodů neslučuje s ekonomickou náročností vedení zubní praxe a nemá obdobu v jiném oboru podnikání.

Protetické výrobky jsou buď plně hrazené pojišťovnou / rovněž výrazně podhodnocené, s úhradou přibližně 100 Kč hrubého na hodinu bez materiálu dohromady pro sestru i lékaře/. Sem patří například celková snímací náhrada. Další výrobky hradí pacient a přispívá na ně zdravotní pojištovna. Poslední skupinu tvoří náhrady bez úhrady pojišťovnou.

Výkony dentální hygienistky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jsou však zaměstnavatelé, kteří na toto ošetření přispívají svým zaměstnancům. Rovněž lze využít bonusu některých zdravotních pojišťoven nebo se setkáváme i s tím, že pacienti uhradí toto ošetření svým blízkým jako dárek.

Ceny jsou věcně regulované a jsou tedy kalkulovány podle skutečných provozních nákladů ordinace , spořebovaného materiálu a ceny laboratoře.
Pro zájemce doporučuji odkaz : www.cenyzubnipece.cz

Vybrané výkony :

Amalgámová výplň jednoplošková900 Kč
Amalgámová výplň dvouplošková1 200 Kč
Amalgámová výplň tříplošková1 500 Kč
Amalgámová výplň čtyřplošková1 600 Kč
Fotokompozitní výplň jednoplošková1 500 Kč
Fotokompozitní výplň dvouplošková1 800 Kč
Fotkompozitní výplň tříplošková2 100 Kč
Fotokompozitní dostavba růžku2 200 Kč
Ošetření citlivých zubních plošek /sextant/450 Kč
Dočasná výplň550 Kč
Překrytí zubní dřeně200 Kč
Strojové ošetření kořenového kanálku NiTi nástroji1 000 Kč
Měření apexlokátorem / na zub/400 Kč
Gingivektomie elektrickým skalpelem600 Kč
Slizniční anestezie200 Kč

Vybrané výrobky :

Kořenová nástavba nepřímá litá jednokořenová1 804 Kč
Kořenová nástavba nepřímá litá dvoukořenová1 964 Kč
Korunka z kompozitního plastu2 058 Kč
Korunka keramická8 000 Kč
Korunka metalokeramická5 800 Kč
Korunka fazetovaná kompozitním plastem3 700 Kč
Korunka celokovová v můstku1 936 Kč
Korunka fasetovaná kompozitním plastem v můstku2 757 Kč
Korunka metalokeramická v můstku4 481 Kč
Mezičlen můstku fazetovaný kompozitním plastem1 481 Kč
Mezičlen můstku metalokeramický2 779 Kč
Provizorní korunka1 010 Kč
Provizorní můstek do 6 zubů1 686 Kč
Provizorní můstek 7 a více zubů2 035 Kč
Provizorní snímací náhrada do 4 zubů5 102 Kč
Horní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 2 kotevní prvky6 630 Kč
Horní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 3 a více kotevních prvků6 855 Kč
Dolní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 2 kotevní prvky6 544 Kč
Dolní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 3a více kotevních prvků6 805 Kč
Oprava prasklé zubní náhrady396 Kč
Oprava drátěné spony snímací náhrady454 Kč
Rozšíření snímací náhrady o 1-4 zuby686 Kč
Rebaze celkové náhrady s otiskem1 732 Kč

Vybrané výkony dentální hygienistky :

Profesionální čištění zubů , instruktáž, diagnostika /50 minut/1 200 Kč
Odstranění zubního kamene přístrojem Newtron /50 minut/1 400 Kč
Fluoridace650 Kč
Pískování zubů /air-flow/1 000 Kč
Odstranění zubního kamene /20 min./900 Kč
Bělení zubů ordinační5 300 Kč
Bělení zubů domácí asistované hygienistkou4 100 Kč


Copyright © 2011 Petr Hrubý - Všechna práva vyhrazena