ADADENTA


Ceníky

Ceník vybraných stomatolgických výkonů, protetických výrobků a dentální hygieny.

Současná legislativa nepřipouští spoluúčast pacienta u stomatologických výkonů / nejčastěji výplně/. Existují pouze výkony hrazené plně pacientem nebo výkony plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Tyto jsou však mnohonásobně podhodnocené a úhrada je tak nízká, že nedovoluje provedení výkonu s použitím kvalitnějších materiálů a postupem dle všech pravidel. Smluvní zdravotnické zařízení je povinno tento výkon na výslovné přání pacienta zhotovit. V tom případě je v řádech stokorun dotován lékařem. To se z pochopitelných důvodů neslučuje s ekonomickou náročností vedení zubní praxe a nemá obdobu v jiném oboru podnikání.

Protetické výrobky jsou buď plně hrazené pojišťovnou / rovněž výrazně podhodnocené, s úhradou přibližně 100 Kč hrubého na hodinu bez materiálu dohromady pro sestru i lékaře/. Sem patří například celková snímací náhrada. Další výrobky hradí pacient a přispívá na ně zdravotní pojištovna. Poslední skupinu tvoří náhrady bez úhrady pojišťovnou.

Výkony dentální hygienistky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jsou však zaměstnavatelé, kteří na toto ošetření přispívají svým zaměstnancům. Rovněž lze využít bonusu některých zdravotních pojišťoven nebo se setkáváme i s tím, že pacienti uhradí toto ošetření svým blízkým jako dárek.

Ceny jsou věcně regulované a jsou tedy kalkulovány podle skutečných provozních nákladů ordinace , spořebovaného materiálu a ceny laboratoře.
Pro zájemce doporučuji odkaz : www.cenyzubnipece.cz


Vybrané výkony :
KódNázev výkonuDohodou
91010VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ600 Kč
91020KONTROLNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ300 Kč
91030CÍLENÉ VYŠETŘENÍ200 Kč
91091KRÁTKÝ ADMINISTRATIVNÍ VÝKON300 Kč
91092DELŠÍ ADMINISTRATIVNÍ VÝKON500 Kč
91111VYŽÁDANÉ AKUTNÍ OŠETŘENÍ V ORDINAČNÍ DOBĚ300 Kč
91210INTRAORÁLNÍ RTG - JEDNOTLIVÝ250 Kč
91230ORTOPANTOMOGRAM500 Kč
91231VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU100 Kč
91510POVRCHOVÁ ANESTÉZIE250 Kč
91520INJEKČNÍ ANESTÉZIE400 Kč
92103ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE PROFYLAKTICKÉ1 400 Kč
92201VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA1 050 Kč
92202VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ PLOŠKY1 350 Kč
92203VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - TŘI PLOŠKY1 650 Kč
92204VÝPLŇ - VÍCE NEŽ TŘI PLOŠKY NEBO REKONSTRUKCE RŮŽKU1 750 Kč
92205FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA1 900 Kč
92206FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY2 300 Kč
92207FOTOKOMPOZIT - TŘI PLOŠKY2 500 Kč
92208FOTOKOMPOZIT - REKONSTRUKCE RŮŽKU2 500 Kč
92210DOSTAVBA PLASTICKÁ3 200 Kč
92216OŠETŘENÍ CITLIVÝCH ZUBNÍCH PLOŠEK - SEXTANT600 Kč
92220PROVIZORNÍ VÝPLŇ300 Kč
92221PŘEKRYTÍ DŘENĚ300 Kč
92231PALIATIVNÍ OŠETŘENÍ V ENDODONCII1 100 Kč
92241ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ1 200 Kč
92304ODSTRANĚNÍ MÍSTNÍHO DRÁŽDĚNÍ PARODONTU - NA ZUB200 Kč
92308LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE150 Kč
92321GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB800 Kč
92341PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB4 000 Kč
93101EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU800 Kč
93111EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU1 500 Kč
93112EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ3 000 Kč
93113HEMIEXTRAKCE1 200 Kč
93116SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY350 Kč
93120STAVENÍ POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ450 Kč
93131KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLARNÍ CHIRURGII300 Kč
93132CHIRURGICKÁ REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY600 Kč
93150INTRAORÁLNÍ INCIZE200 Kč
93201DEKAPSULACE900 Kč
94150OCHRANNÁ KORUNKA PROVIZORNÍ600 Kč
94310OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI1 500 Kč
94330SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI300 Kč
94510OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI300 Kč
APEXMĚŘENÍ PRACOVNÍ DÉLKY KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ APEXLOKÁTOREM450 Kč
GICSKLOIONOMERNÍ CEMENT/DLOUHODOBĚ DOČASNÁ VÝPLŇ650 Kč
KARPULKARPULE300 Kč
KOFFERNASAZENÍ KOFFERDAMU400 Kč
ODBERODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU300 Kč

Vybrané výrobky :
KódNázev výrobkuDoplatek
100111OPRAVA PRASKLÉ NEBO ZLOMENÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY,,ks700 Kč
100211OPRAVA VYPADLÉHO ZUBU Z NÁHRADY,,ks500 Kč
100311OPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY – DO DVOU PRVKŮ (každý další se přičítá),,ks770 Kč
100411ÚPRAVA – ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY VČETNĚ RETENČNÍCH PRVKŮ – DO DVOU ZUBŮ A DVOU RETENČNÍCH PRVKŮ (každý další se přičítá),,ks1 450 Kč
100511REBAZE ČÁSTEČNÉ NÁHRADY – RIGIDNÍM MATERIÁLEM – LABORATORNĚ ZHOTOVENÁ,,ks1 850 Kč
100521REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY – RIGIDNÍM MATERIÁLEM – LABORATORNĚ ZHOTOVENÁ,,ks2 000 Kč
120201STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM,,ks700 Kč
120214SPONOVÁ MODELACE – PILÍŘOVÁ KONSTRUKCE,,ks230 Kč
120216PŘÍPLATEK ZA DĚLENOU INLEJ,,ks200 Kč
120222VÝZTUŽ DO SNÍMATELNÉ NÁHRADY PREFABRIKOVANÁ,,ks500 Kč
120228TRANSPARENTNÍ PATRO,,ks600 Kč
121001ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ – DO 4 ZUBŮ,,ks6 300 Kč
121004ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ – DO 4 ZUBŮ,,ks6 300 Kč
121121RETENČNÍ PRVEK – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO OPRAVU RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY,,ks200 Kč
121122ZUB – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO ÚPRAVU – ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY ,,ks200 Kč
121123RETENČNÍ PRVEK – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO ÚPRAVU – ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY ,,ks200 Kč
121201CHRÁNIČ PRO SPORTOVCE,,ks2 100 Kč
121202NOSIČ PRO BĚLENÍ ZUBŮ – JEDNA ČELIST,,ks1 100 Kč
121204OCHRANNÁ DLAHA (PŘI BRUXISMU, OCHRANĚ PROTETICKÉ PRÁCE a pod.),,ks2 900 Kč
121205NÁKUSNÁ DLAHA JINÁ (NAPŘ. V ORTODONCII – ZVÝŠENÍ SKUSU PRO ODBLOKOVÁNÍ ZÁKUSU ZUBŮ),,ks3 250 Kč
20112INLEJ KOŘENOVÁ – JEDEN KANÁLEK – NEPŘÍMÁ LITÁ,,ks2 500 Kč
20114INLEJ KOŘENOVÁ – DVA KANÁLKY – NEPŘÍMÁ LITÁ,,ks2 750 Kč
30111KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ SAMOSTATNÁ,,ks
30211KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ PILÍŘOVÁ,,ks2 250 Kč
30311KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU NA ZUBU SE SCHŮDKOVOU PREPARACÍ,,ks
30511KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KERAMIKY – CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA – CELOANATOMICKÁ,,ks9 000 Kč
30611KORUNKA ESTETICKÁ OSTATNÍ – METALOKERAMIKA,,ks7 500 Kč
30711PROVIZORNÍ KORUNKA,,ks1 150 Kč
40311ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ – CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA – CELOANATOMICKÁ,,ks3 100 Kč
40315ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ – METALOKERAMIKA,,ks2 000 Kč
40411ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ,,ks400 Kč
60111ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ,,ks
60121ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ,,ks
60211ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – DO 2 KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 000 Kč
60212ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 300 Kč
60213ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – SKELETOVÁ, S LITOU STABILIZAČNĚ SPOJOVACÍ DESKOU – 2 KOTEVNÍ PRVKY,,ks7 500 Kč
60214ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – SKELETOVÁ, S LITOU STABILIZAČNĚ SPOJOVACÍ DESKOU – 3 A VÍCE KOTEVNÍch PRVKŮ,,ks7 700 Kč
60215ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ- SKELETOVÁ, SE SPOJOVACÍM PŘEDOZADNÍM TŘMENEM – 2 KOTEVNÍ PRVKY,,ks7 500 Kč
60216ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – SKELETOVÁ, SE SPOJOVACÍM PŘEDOZADNÍM TŘMENEM – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 700 Kč
60231ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – DO 2 KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 000 Kč
60232ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 300 Kč
60233ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, SE SPOJOVACÍM PODJAZYKOVÝM TŘMENEM – 2 KOTEVNÍ PRVKY,,ks7 500 Kč
60234ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, SE SPOJOVACÍM PODJAZYKOVÝM TŘMENEM – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 700 Kč
60235ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, SE STABILIZAČNĚ SPOJOVACÍ DESKOU – 2 KOTEVNÍ PRVKY,,ks7 500 Kč
60236ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, SE STABILIZAČNĚ SPOJOVACÍ DESKOU – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ,,ks7 700 Kč
70111CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ,,ks
70121CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ,,ks
70211CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ,,ks5 500 Kč
70231CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ,,ks5 500 Kč
80431NÁKUSNÁ DLAHA – PŘI ONEMOCNĚNÍ TMK,,ks2 850 Kč
A-SILIKOTISK JEDNÉ ČELISTI A-SILIKONEM700 Kč

Vybrané výkony dentální hygienistky :
KódNázev výkonuDohodou
PROFY1PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ CHRUPU1 750 Kč
PROFY2AIR FLOW1 300 Kč
PROFY3ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE SAMOSTATNÉ1 200 Kč
PROFY4ORÁLNÍ HYGIENICKÁ INSTRUKTÁŽ450 Kč
PROFY5ÚPRAVA A LEŠTĚNÍ VÝPLNĚ100 Kč
PROFY7KONROLNÍ VYŠETŘENÍ DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU500 Kč
PROFY8ČIŠTĚNÍ ZUBŮ600 Kč


Copyright © 2011 Petr Hrubý - Všechna práva vyhrazena