ADADENTA


Ceníky

Ceník vybraných stomatolgických výkonů, protetických výrobků a dentální hygieny.

Současná legislativa nepřipouští spoluúčast pacienta u stomatologických výkonů / nejčastěji výplně/. Existují pouze výkony hrazené plně pacientem nebo výkony plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Tyto jsou však mnohonásobně podhodnocené a úhrada je tak nízká, že nedovoluje prodedení výkonu s použitím kvalitnějších materiálů a postupem dle všech pravidel. Smluvní zdravotnické zařízení je povinno tento výkon na výslovné přání pacienta zhotovit. V tom případě je v řádech stokorun dotován lékařem. To se z pochopitelných důvodů neslučuje s ekonomickou náročností vedení zubní praxe a nemá obdobu v jiném oboru podnikání.

Protetické výrobky jsou buď plně hrazené pojišťovnou / rovněž výrazně podhodnocené, s úhradou přibližně 100 Kč hrubého na hodinu bez materiálu dohromady pro sestru i lékaře/. Sem patří například celková snímací náhrada. Další výrobky hradí pacient a přispívá na ně zdravotní pojištovna. Poslední skupinu tvoří náhrady bez úhrady pojišťovnou.

Výkony dentální hygienistky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jsou však zaměstnavatelé, kteří na toto ošetření přispívají svým zaměstnancům. Rovněž lze využít bonusu některých zdravotních pojišťoven nebo se stkáváme i s tím, že pacienti uhradí toto ošetření svým blízkým jako dárek.

Ceny jsou věcně regulované a jsou tedy kalkulovány podle skutečných provozních nákladů ordinace , spořebovaného materiálu a ceny laboratoře.
Pro zájemce doporučuji odkaz : www.cenyzubnipece.cz

Vybrané výkony :

Amalgámová výplň jednoplošková650 Kč
Amalgámová výplň dvouplošková750 Kč
Amalgámová výplň tříplošková850 Kč
Amalgámová výplň čtyřplošková950 Kč
Fotokompozitní výplň jednoplošková900 Kč
Fotokompozitní výplň dvouplošková1 200 Kč
Fotkompozitní výplň tříplošková1 500 Kč
Fotokompozitní dostavba růžku1 300 Kč
Ošetření citlivých zubních plošek120 Kč
Dočasná výplň350 Kč
Překrytí zubní dřeně100 Kč
Strojové ošetření kořenového kanálku NiTi nástroji850 Kč
Měření apexlokátorem / na zub/300 Kč
Gingivektomie elektrickým skalpelem500 Kč
Slizniční anestezie100 Kč

Vybrané výrobky :

Kořenová nástavba nepřímá litá jednokořenová1 364 Kč
Kořenová nástavba nepřímá litá dvoukořenová1 464 Kč
Korunka z kompozitního plastu1 740 Kč
Korunka keramická6 334 Kč
Korunka metalokeramická4 750 Kč
Korunka fazetovaná plastem2 436 Kč
Korunka fazetovaná kompozitním plastem2 795 Kč
Korunka celokovová v můstku1 736 Kč
Korunka fasetovaná plastem v můstku1 981 Kč
Korunka fasetovaná kompozitním plastem v můstku2 437 Kč
Korunka metalokeramická v můstku3 581 Kč
Mezičlen můstku fasetovaný plastem573 Kč
Mezičlen můstku fazetovaný kompozitním plastem1 231 Kč
Mezičlen můstku metalokeramický1 699 Kč
Provizorní můstek do 6 zubů1 087 Kč
Provizorní můstek 7 a více zubů1 425 Kč
Provizorní snímací náhrada do 4 zubů4 762 Kč
Horní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 2 kotevní prvky5 540 Kč
Horní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 3 a více kotevních prvků5 605 Kč
Dolní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 2 kotevní prvky5 554 Kč
Dolní částečná snímací náhrada s kovovou konstrukcí – 3a více kotevních prvků5 755 Kč
Oprava prasklé zubní náhrady364 Kč
Oprava drátěné spony snímací náhrady418 Kč
Rozšíření snímací náhrady o 1-4 zuby621 Kč
Rebaze celkové náhrady s otiskem1 201 Kč

Vybrané výkony dentální hygienistky :

Profesionální čištění zubů , instruktáž, diagnostika1 000 Kč
Fluoridace400 Kč
Pískování zubů /air-flow/900 Kč
Odstranění zubního kamene500 Kč
Bělení zubů ordinační5 300 Kč
Bělení zubů domácí asistované hygienistkou3 500 Kč


Copyright © 2011 Petr Hrubý - Všechna práva vyhrazena